Okres przedszkolny to czas intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. Prawidłowe żywienie w tym wieku jest warunkiem optymalnego rozwoju, utrzymania sprawności fizycznej i intelektualnej. Naszym celem jest przygotowywanie posiłków najwyższej jakości, z zachowaniem wszelkich walorów smakowych i zdrowotnych. Wszystkie jadłospisy są zbilansowane i dostosowane do potrzeb i preferencji naszych dzieci zaś posiłki opierają się na zasadach zdrowego i naturalnego żywienia.

piramida-żywienia-iżż