Opłaty Opis Cykle Cena
Czesne Czesne opłacane jest z góry, przelewem na konto przedszkola, do 5-go dnia miesiąca.
w ramach czesnego oferujemy dzieciom
– język angielski
– zajęcia ruchowe – codziennie – w ogrodzie przedszkolnym lub dobrze wyposażonej sali gimnastycznej- dogoterapię
– profilaktykę logopedyczną
– rytmikę- taniec- basen od 4 roku życia- religię od 5 roku życia

- wszelkie koła zainterseowań

 

miesięczne 450
Wyżywienie Opłata żywieniowa, z dołu (za faktyczną ilość zjedzonych posiłków), płatne gotówką do 5-go dnia miesiąca. Obejmuje następujące posiłki: śniadanie, zupę, obiad, podwieczorek oraz napoje. dzienne 9

Promocja dla rodzeństwa !

Promocja dla drugiego dziecka – 50% zniżki czesnego

Wpłaty dokonujemy na konto:
PHU ZAMI Michał Zawłocki 15-649 Białystok, ul.Św.A. Boboli 47
IDEA BANK 8819 5000 0120 0626 7609 5500 02
Tytuł wpłaty: “(imię i nazwisko dziecka), adres rodzica”