Terapeutyczne Przedszkole Bajkowa Kraina przeznaczone jest dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydano ze względu na:autyzm, w tym zespół Aspergera.

 

Odwiedziłeś naszą stronę a to oznacza, że szukasz Przedszkola dla swojego Dziecka. Z pewnością masz wiele pytań i wątpliwości. Chcesz aby Twoje Dziecko w Przedszkolu czuło się bezpiecznie oraz żeby miało odpowiednią terapię. Nam również na tym zależy. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci oraz dokładamy wszelkich starań aby terapia przynosiła widoczne postępy.

 

Zdajemy sobie sprawę, że określenie “specjalne/terapeutyczne” budzi Państwa mieszane uczucia.

Z pewnością zadajecie sobie Państwo pytanie czy na pewno przedszkole specjalne a może integracyjne? Z rozmów jakie prowadzimy z rodzicami, wynika, że często przedszkole specjalne kojarzy im się z dziećmi bardzo nisko funkcjonującymi. Każde przedszkole specjalne od przedszkola masowego czy integracyjnego rożni się tym, że w Przedszkolu Specjalnym są tylko dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Kładziemy ogromny nacisk na terapię, a możemy to robić dzięki mało licznym grupom, odpowiedniemu wyposażeniu i sztabie zatrudnionych specjalistów. Intensyfikacja Naszych działań i Państwa również, bo bez Waszej współpracy będzie ciężko osiągnąć sukces, daje szanse na to, że kolejny etap edukacyjny Państwa dziecko będzie mogło odbywać w placówce integracyjnej, a nawet masowej.

 

Poniżej znajdują się pytania jakie najczęściej zadają Nam rodzice. Mamy nadzieje, że odpowiedzi na nie przybliżą Państwu Nasze Przedszkole i wizję Naszej pracy.

1. Do jakiej grupy trafi moje dziecko?

Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przeprowadzonej przez Nas diagnozy funkcjonalnej konstruujemy Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny bazując na najbliższej strefie rozwoju. Tworząc grupę bierzemy pod uwagę poziom funkcjonowania dziecka, jego potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz jakie korzyści terapeutyczne może dać mu funkcjonowanie w danej grupie, czyli czego może się nauczyć od kolegów a koledzy od Niego.

 

2. Jakie moje dziecko będzie mieć zajęcia indywidualne?

Rodzaj zajęć zależy od wskazań jakie zawiera orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz od potrzeb dziecka. Mamy specjalistów niemal z każdej dziedziny. W zależności od potrzeb dziecko może mieć zajęcia z neurologopedą, logopedą, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, psychologiem, terapeutą SI, terapeutą ręki. W ciągu tygodnia dziecko ma łącznie 2 godziny zajęć indywidualnych z różnymi specjalistami.

Dodatkowo prowadzimy zajęcia grupowe takie jak np.muzykoterapia, trening uwagi, TUS. Tak naprawdę terapia w Naszym przedszkolu trwa nieustannie i przybiera formę zajęć indywidualnych lub grupowych.

W doborze zajęć bardzo ważna jest dla Nas Państwa opinia, gdyż nikt tak jak rodzic nie zna Swojego dziecko. Musimy również uwzględnić fakt, ze dziecko ma zajęcia indywidualne poza przedszkolem i ważne jest żeby nie było przestymulowane.

 

3. Jakimi metodami Państwo pracujecie?

Największy nacisk w terapii dzieci z autyzmem stawiamy na komunikację. Intensywna praca logopedy, stosowanie komunikacji alternatywnej AAC oraz stymulowanie funkcji poznawczych daje szanse dziecku na porozumienie z otoczeniem. Bardzo ważna jest także samodzielność dzieci, rozwijana m.in. poprzez: trening samoobsługi, trening umiejętności społecznych.

W Naszej pracy wykorzystujemy różne metody bądź ich elementy, które dostosowujemy do możliwości i potrzeb dzieci.

 

4. Czy macie plac zabaw?

Plac zabaw jest w trakcie realizacji.

 

5. W jakich godzinach jest czynne przedszkole?

Przedszkole jest czynne w godzinach od 7:30 do 16:30. Przy dużym zainteresowaniu jest możliwość wydłużenia godzin otwarcia.

 

6. Jakie są opłaty za przedszkole?

Miesięczne czesne uzależnione jest od długości pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

W przedszkolu są 3 grupy przedszkolne. Każda liczy max. 5 dzieci. Pracą w grupie kieruje nauczyciel wychowawca a pomaga mu nauczyciel wspomagający. Kadra posiada wysokie kwalifikacje do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i nieustannie doskonali swoje umiejętności i nabywa nową wiedzę na kursach i szkoleniach.

W naszym terapeutycznym przedszkolu pracę wychowawców, podczas zajęć indywidualnych, wspierają:

  • oligofrenopedagog
  • pedagog specjalny
  • psycholog
  • terapeuta SI
  • logopeda
  • neurologopeda

 

W naszej placówce zatrudniamy tylko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i terapeutów.

Poza kwalifikacjami, ważne są dla nas także kompetencje społeczne, zaangażowanie, wielkie serce i postawa akceptacji dla niepełnosprawności dziecka.

Wszyscy nauczyciele i terapeuci nieustannie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Najmłodsza kadra korzysta z doświadczenia starszych kolegów.