Proponowana przez Bajkową Krainę oferta edukacyjna nastawiona jest na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego indywidualnych predyspozycji i osobistych talentów. Realizujemy program nauczania zatwierdzony przez MEN. Dodatkowo w ramach czesnego realizujemy zajęcia z języka angielskiego, liczne zajęcia umuzykalniające (rytmikę), zajęcia ruchowe (gimnastykę i zawody sportowe) oraz inspirujące spotkania ze sztuką (zajęcia plastyczne, malarskie). Treść naszego programu obejmuje również profilaktykę logopedyczną.

  • edukacja językowa

Atrakcyjne zabawy, organizowane codziennie w każdej grupie wiekowej, rozwijają kompetencje językowe u dzieci. Świadome wprowadzenie takich zabaw doskonali mowę dzieci już od pierwszych dni pobytu w przedszkolu i zapewnia dzieciom większe szanse powodzenia w dalszej edukacji szkolnej. Przedszkolaki stopniowo, we właściwym dla siebie tempie, opanowują umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz sprawność swobodnego pisania.

  • bajkoterapia

Nic tak nie przemawia do wyobraźni dziecka i nie pobudza jego wewnętrznego zaangażowania jak bajka. Bajkoterapia to fantastyczna metoda, w której dzieci w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Niezwykłe, pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji opowiadania są doskonałym sposobem na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia oraz budowania poczucia własnej wartości. Bajkoterapia uczy odpowiedzialności, rozwija empatię, pomaga oswajać i niwelować różnego rodzaju lęki. W swojej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy również literaturę proponowaną przez program rozwoju czytelnictwa „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

  • edukacja artystyczna

W naszym przedszkolu twórczo spędzamy czas organizując różnorodne zajęcia i zabawy związane z rysunkiem, muzyką, ruchem, malarstwem i rzeźbą. W ten sposób wspomagamy i stymulujemy rozwój kreatywności naszych dzieci rozbudzając w nich zainteresowanie sztuką. W naszych zabawach wykorzystujemy dodatkowo różnorodne przedmioty oraz zestawy ćwiczeń wspomagające rozwój motoryki małej przedszkolaka.

Edukacja artystyczna dzieci wspierana jest okazjonalnie poprzez przedstawienia teatralne.

  • edukacja ruchowa

Promujemy aktywny i zdrowy styl życia. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery, swobodną aktywność na placu zabaw, zorganizowane zabawy sportowe na sali gimnastycznej.

W określone dni tygodnia oferujemy dzieciom uczestnictwo w dodatkowych w zajęciach tanecznych oraz ogólnorozwojowych.

  • profilaktyka i praca logopedyczna

W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzimy zabawy i ćwiczenia artykulacyjne, które wspierają prawidłowy rozwój mowy.

Raz w roku logopeda przeprowadza badania przesiewowe, dzięki którym kwalifikuje dzieci do indywidualnej terapii logopedycznej. Logopeda pracuje już z najmłodszymi dziećmi, gdyż wczesna diagnoza pozwala wyeliminować wady w szybkim czasie, oraz zwiększa szanse na szybkie wypracowanie właściwych nawyków umożliwiających prawidłową wymowę.