Anna Zajko

Neurologopeda, pedagog, terapeuta SI – posiada specjalistyczne wykształcenie z zakresu neurologopedii, pedagogiki oraz integracji sensorycznej. Ważnym aspektem jej doświadczenia było ukończenie Studiów Podyplomowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. W codziennej pracy wspiera się ukończonymi licznymi profesjonalnymi szkoleniami (m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki, suropedagogiki), które poszerzyły jej wiedzę i pozwoliły w sposób kompleksowy diagnozować oraz rozwiązywać zauważalne deficyty.

W centrum jej zainteresowań leżą m.in. całościowe zaburzenia rozwoju. Wiedzę z tego zakresu zgłębiała na Podyplomowych Studiach z Pedagogiki Specjalnej – autyzmu i Zespołu Aspergera a także studiów z Terapii Pedagogicznej. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z dziećmi ze złożonymi problemami komunikacyjnymi, z dziećmi niemówiącymi. Główną modalnością, którą stosuje w pracy z dziećmi niemówiącymi jest komunikacja alternatywna PECS (ukończyła kurs PECS – poziom I i II). Ukończyła również szereg szkoleń z zakresu terapii karmienia. 

Doświadczenie pani Ani poparte jest kilkunastoletnią pracą w wyspecjalizowanych terapeutycznych jednostkach szkolnych, szkolnych oraz Poradniach. Praca logopedyczna jest jej pasją, w tym kierunku się rozwija i realizuje. Nieustannie podnosi swój warsztat pracy, zdobywając swoje doświadczenie poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Drogowskazem w jej pracy jest sentencja -”Do każdego dziecka jest jakiś klucz… To my, osoby dorosłe, terapeuci musimy ten klucz odnaleźć”