Kategorie
Kadra staszica

Natallia Yafimovich

Kategorie
Kadra staszica

Olimpia Smaga

Kategorie
Kadra staszica

Marta Felińska

Kategorie
Kadra staszica

Monika Maksimowicz

Kategorie
Kadra staszica

Katarzyna Lajter

Studia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • oligofrenopedagogika
 • terapia pedagogiczna
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniu ze spektrum autyzmu

Kursy i szkolenia:

 • Rozwijanie umiejętności społecznych u osób że spektrum autyzmu
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami autystycznymi
 • Praca nad zachowaniami trudnymi u osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Plany aktywności w pracy indywidualnej i grupowej
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym
 • Terapia ręki
 • Terapia stymulacyjna wg Carla Delacato
 • Komunikacja alternatywna PECS
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.
Kategorie
Kadra staszica

Kinga Bergiel

Oligofrenopedagog, Logopeda, Terapeuta Snoezelen, Terapeuta TUS i TZA, Terapeuta Empathy Dolls

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej. Ukończyła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki, Autyzm- Edukacja i rehabilitacja osób ze spectrum autyzmu, Logopedia Kliniczna. Doświadczenie zdobywała poprzez pracę w licznych placówkach między innymi w przedszkolu dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością oraz szkole specjalnej. Lubi wyzwania, chętnie zdobywa nowe doświadczenia i kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach : „PECS – poziom 1″, „Mówik”, „Terapia ręki”, „Masaż logopedyczny”,„Snoezelen – szkolenie podstawowe” i wiele innych. Na co dzień pracuje w szkole specjalnej i poradni psychologiczno – pedagogicznej, a prywatnie mama dwóch dorosłych synów, których wychowanie zainspirowało ją do tego, aby zagłębić tematykę pedagogiki i psychologii.

Kategorie
Kadra staszica

Marlena Mowel

Ukończyła jednolite 5-letnie studia magisterskie na Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku na kierunku Psychologia, o specjalności Psychologia Kliniczna. W związku z chęcią dalszego rozwoju skończyła również studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach oraz warsztatach. 

Psychologia poza pracą, jest jej ogromną pasją.

Kategorie
Kadra staszica

Anna Zajko

Neurologopeda, pedagog, terapeuta SI – posiada specjalistyczne wykształcenie z zakresu neurologopedii, pedagogiki oraz integracji sensorycznej. Ważnym aspektem jej doświadczenia było ukończenie Studiów Podyplomowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. W codziennej pracy wspiera się ukończonymi licznymi profesjonalnymi szkoleniami (m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki, suropedagogiki), które poszerzyły jej wiedzę i pozwoliły w sposób kompleksowy diagnozować oraz rozwiązywać zauważalne deficyty.

W centrum jej zainteresowań leżą m.in. całościowe zaburzenia rozwoju. Wiedzę z tego zakresu zgłębiała na Podyplomowych Studiach z Pedagogiki Specjalnej – autyzmu i Zespołu Aspergera a także studiów z Terapii Pedagogicznej. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z dziećmi ze złożonymi problemami komunikacyjnymi, z dziećmi niemówiącymi. Główną modalnością, którą stosuje w pracy z dziećmi niemówiącymi jest komunikacja alternatywna PECS (ukończyła kurs PECS – poziom I i II). Ukończyła również szereg szkoleń z zakresu terapii karmienia. 

Doświadczenie pani Ani poparte jest kilkunastoletnią pracą w wyspecjalizowanych terapeutycznych jednostkach szkolnych, szkolnych oraz Poradniach. Praca logopedyczna jest jej pasją, w tym kierunku się rozwija i realizuje. Nieustannie podnosi swój warsztat pracy, zdobywając swoje doświadczenie poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Drogowskazem w jej pracy jest sentencja -”Do każdego dziecka jest jakiś klucz… To my, osoby dorosłe, terapeuci musimy ten klucz odnaleźć”

Kategorie
Kadra staszica

Marta Łotko

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii- Pedagogika Wczesnoszkolna Uniwersytet w Białymstoku.

Terapeuta pedagogiczny- ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną. 

Studia podyplomowe – Edukacja i  terapia osób ze spektrum autyzmu oraz Logopedia kliniczna.

Terapeuta ręki- I i II Stopień z Terapii ręki i stopy oraz Trener Umiejętności Społecznych.

Ukończyła wiele szkoleń i kursów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej min.:

 „ Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

“ Zabawy psychoedukacyjne w pracy wychowawczej nauczyciela”

“ Istota uwagi w pracy dydaktyczno- wychowawczej”

“ Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi- zespół ADHD”

“ Jak wspierać dziecko z zaburzeniami zachowania ?”

 “ Jak bawić się muzyką? 

Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę , śpiew, taniec” cz. I i II

“ Aktywne słuchanie muzyki”

“ Stopniowanie złości”

“ Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi”

Uzyskała tytuł Eksperta Szkoły Rozwijającej się w Ogólnopolskim projekcie “ Grupa szkół rozwijających się”.

Pracuje w zawodzie od 19 lat. Praca z dziećmi to jej wielka pasja. Prywatnie mama dwójki cudownych dzieci.