Kategorie
Kadra staszica

Marta Charyło

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Kategorie
Kadra staszica

Anastasia Levchenko

Pomoc nauczyciela

Kategorie
Aktualności Kadra staszica

Marlena Piaścik

Nauczyciel wspólorganizujący kształcenie s

Kategorie
Kadra staszica

Dorota Paszko

Nauczyciel

Kategorie
Kadra staszica

Sviatlana Latushka

asystent nauczyciela

Kategorie
Kadra staszica

Natallia Yafimovich

Kategorie
Kadra staszica

Olimpia Smaga

Kategorie
Kadra staszica

Monika Maksimowicz

Kategorie
Kadra staszica

Katarzyna Lajter

Studia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • oligofrenopedagogika
 • terapia pedagogiczna
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniu ze spektrum autyzmu

Kursy i szkolenia:

 • Rozwijanie umiejętności społecznych u osób że spektrum autyzmu
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami autystycznymi
 • Praca nad zachowaniami trudnymi u osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Plany aktywności w pracy indywidualnej i grupowej
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym
 • Terapia ręki
 • Terapia stymulacyjna wg Carla Delacato
 • Komunikacja alternatywna PECS
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.
Kategorie
Kadra staszica

Marlena Mowel

Ukończyła jednolite 5-letnie studia magisterskie na Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku na kierunku Psychologia, o specjalności Psychologia Kliniczna. W związku z chęcią dalszego rozwoju skończyła również studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach oraz warsztatach. 

Psychologia poza pracą, jest jej ogromną pasją.