Marta Łotko

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii- Pedagogika Wczesnoszkolna Uniwersytet w Białymstoku.

Terapeuta pedagogiczny- ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną. 

Studia podyplomowe – Edukacja i  terapia osób ze spektrum autyzmu oraz Logopedia kliniczna.

Terapeuta ręki- I i II Stopień z Terapii ręki i stopy oraz Trener Umiejętności Społecznych.

Ukończyła wiele szkoleń i kursów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej min.:

 „ Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

“ Zabawy psychoedukacyjne w pracy wychowawczej nauczyciela”

“ Istota uwagi w pracy dydaktyczno- wychowawczej”

“ Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi- zespół ADHD”

“ Jak wspierać dziecko z zaburzeniami zachowania ?”

 “ Jak bawić się muzyką? 

Aktywizowanie dziecka poprzez zabawę , śpiew, taniec” cz. I i II

“ Aktywne słuchanie muzyki”

“ Stopniowanie złości”

“ Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi”

Uzyskała tytuł Eksperta Szkoły Rozwijającej się w Ogólnopolskim projekcie “ Grupa szkół rozwijających się”.

Pracuje w zawodzie od 19 lat. Praca z dziećmi to jej wielka pasja. Prywatnie mama dwójki cudownych dzieci.