Katarzyna Lajter

Studia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • oligofrenopedagogika
 • terapia pedagogiczna
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniu ze spektrum autyzmu

Kursy i szkolenia:

 • Rozwijanie umiejętności społecznych u osób że spektrum autyzmu
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami autystycznymi
 • Praca nad zachowaniami trudnymi u osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Plany aktywności w pracy indywidualnej i grupowej
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym
 • Terapia ręki
 • Terapia stymulacyjna wg Carla Delacato
 • Komunikacja alternatywna PECS
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.