Marlena Mowel

Ukończyła jednolite 5-letnie studia magisterskie na Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku na kierunku Psychologia, o specjalności Psychologia Kliniczna. W związku z chęcią dalszego rozwoju skończyła również studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach oraz warsztatach. 

Psychologia poza pracą, jest jej ogromną pasją.